Kort om Instagram

Denna vecka skall jag alltså skriva i min blogg om tjänsten Instagram, vilket jag finner väldigt intressant då jag själv aldrig använt Instagram tidigare. Vad är Instagram och hur fungerar det? Jo detta skall jag relativt kortfattat ta upp i detta blogginlägg.

Instagram är en mobil fotoapplikation där man använder mobilkameran på sin smart-telefon för att ta bilder som läggs upp på ditt instagram konto, där man sedan kan dela dina och koppla dina bilder till sina konton på exempelvis Twitter, Facebook, Tumblr och Flickr. Det är även möjligt att direkt efter man har tagit sin bild lägga till diverse olika förinställda filter som på sina bilder. Därefter har man

möjlighet att justera ljuset i bilden, öka bildens kontrast och även förändra fokus i bilden. Även så kan man skriva kommentarer till sina bilder. Man kan även lägga till Hashtags på sina bildet för att till exempel tagga andra användare som sedan kan söka på den specifika hashtags man har gett bilden och på så sätt söka fram bilden eller bilderna med just den hashtagen (Weman, Molin 2012 s.12). De foton man själv lägger upp samt dem fotografierna som läggs upp av de konton du följer visas i ens eget flöde (Instagram 2013).

Instagram applikationen finns till Iphone, android mobiler och windows-telefoner. Där vissa funktioner inte stödjs av just Windows-telefoner, så som att fånga och ladda upp video, tagga foton, se geotaggar och sättet fånga bilder med kameran i appen (Pachal 2013). ”På det sättet skiljer sig alltså Windows Phone-appen från till exempel Iphoneversionen där man kommer direkt till en Instagramunik fotovy. I Windows Phone-appen tar du bilden i vanliga kameravyn och får sedan i efterhand beskära bilden till Instagrams kvadratformat” (Mörner 2013).

 

Källförteckning:
Pachal Pete (2013) Instagram Arrives on Windows Phone, Waze Tags Along

[Elektronisk] Tillänglig:<http://mashable.com/2013/11/20/instagram-windows-phone/> [2013-11-24]

Weman Sarah Jane & Molin Erik (2012) Att dela med sig av sin vardag
– En studie om fotoapplikationen Instagram [Elektronisk] Tillänglig:
<http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:600405/FULLTEXT01> [2013-11-24]

Mörner Erik (2013) Så är Instagram för Windows Phone [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.mobil.se/appar/s-r-instagram-f-r-windows-phone#.UpO0QsRdC6s> [2013-11-24]

Advertisements

Lärkontrakt

Mina tjänster:

WordPress-Blogg – Instagram-Linkedin

Personliga mål:

Mitt syfte är att i framtiden kunna, med hjälp av olika sociala nätverk på ett professionellt och effektivt sätt marknadsföra mina kunskaper och erfarenheter. Samtidigt att lära mig använda dessa nya program i detta syfte. Då jag tidigare inte har använt mig av varken Instagram eller linkedin. Däremot har jag använt mig av en wordpress-blogg förut. Dock inte så avancerat som jag har velat, vilket jag kommer att titta närmare på hur jag kan använda mig utav olika plug-in för att på ett effektivt sätt koppa samman de olika tjänster jag valt att arbeta med.

I bloggen kommer jag skriva om Instagram.

I Instagram kommer jag att Lägga upp bilder och kommentarer om Linked in

I Linked in kommer jag att skriva om wordpress-bloggen

Kurslitteratur:

WordPress-blogg:

WordPress (a) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.support.wordpress.com/go-mobile/> [2013-11-21]

WordPress (b) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.support.wordpress.com/get-social/> [2013-11-21]

WordPress (c) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.forums.wordpress.com/> [2013-11-21]

Instagram:

Instagram [elektronisk] tillgänglig: < http://help.instagram.com/> [2013-11-21]

Linkedin:

Linkedin (a) [elektronisk] tillgänglig:  <http://help.linkedin.com/app/home> [2013-11-21]

Linkedin (b) [elektronisk] tillgänglig: < http://help.linkedin.com/app/answers/list/search/1/d/c> [2013-11-21]

Essä:

I min essä kommer jag undersöka och diskutera hur man marknadsför sina kunskaper, erfarenheter samt sina tjänster och produkter på ett effektivt sätt med hjälp av sociala nätverk.

Vetenskaplig artikel:xxx