Lärkontrakt 2.0

Mina tjänster:

WordPress-Blogg – Instagram-Linkedin

Personliga mål:

Mitt syfte är att i framtiden kunna, med hjälp av olika sociala nätverk på ett professionellt och effektivt sätt marknadsföra mina kunskaper och erfarenheter. Samtidigt att lära mig använda dessa nya program i detta syfte. Då jag tidigare inte har använt mig av varken Instagram eller linkedin. Däremot har jag använt mig av en wordpress-blogg förut. Dock inte så avancerat som jag har velat, vilket jag kommer att titta närmare på hur jag kan använda mig utav olika plug-in för att på ett effektivt sätt koppa samman de olika tjänster jag valt att arbeta med.

I bloggen kommer jag skriva om Instagram.

I Instagram kommer jag att Lägga upp bilder och kommentarer om Linked in

I Linked in kommer jag att skriva om wordpress-bloggen

Kurslitteratur:

WordPress-blogg:

WordPress (a) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.support.wordpress.com/go-mobile/> [2013-11-21]

WordPress (b) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.support.wordpress.com/get-social/> [2013-11-21]

WordPress (c) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.forums.wordpress.com/> [2013-11-21]

Instagram:

Instagram [elektronisk] tillgänglig: < http://help.instagram.com/> [2013-11-21]

Linkedin:

Linkedin (a) [elektronisk] tillgänglig:  <http://help.linkedin.com/app/home> [2013-11-21]

Linkedin (b) [elektronisk] tillgänglig: < http://help.linkedin.com/app/answers/list/search/1/d/c> [2013-11-21]

Essä:

I min essä kommer jag undersöka och diskutera hur man marknadsför sina kunskaper, erfarenheter samt sina tjänster och produkter på ett effektivt sätt med hjälp av sociala nätverk.

Källförteckning till essän:

Abbott Wendy (2013) An Instagram is worth a thousand words: an industry panel and audience Q&A <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17095999> [2013-01-02]

Cox Michael (2013) How to Connect Facebook and LinkedIn [Elektronisk] Tillgänglig: <http://smallbusiness.chron.com/connect-facebook-linkedin-40363.html> [2013-01-02]

Gordon Josh (2009) The Coming Change in Social Media Business Applications [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.mikekujawski.ca/ftp/SMT_whitepaper_biz.pdf> [2013-01-02]

Hansson Linnea and Wrangmo Anton (2013) Optimal ways for companies to use Facebook as a marketing channel [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17088870> [2013-01-02]

Hoffman Donna L., Novak Thomas P. (2012) Toward a Deeper Understanding of Social Media [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996812000175> [2013-01-02]

Januzs Ted (2011) I’VE SIGNED UP ON LINKEDIN. WHAT”S NEXT? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://web.ebscohost.com.ezproxy.server.hv.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=44424de6-255c-4a64-a1b4-3da071d8b153%40sessionmgr198&vid=2&hid=126&gt; [2013-01-02]

Larsson Ingrid Maksumic Elma (2013) Marknadsföring via Instagram [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.csc.kth.se/utbildning/kandidatexjobb/medieteknik/2013/rapport/larsson_ingrid_OCH_maksumic_elma_K13020.pdf> [2013-01-02]

National encyklopedin (2013) sociala medier [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.ne.se/sociala-medier> [2013-01-02]

Plangger Kirk (2012) Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.academia.edu/3624287/Marketing_meets_Web_2.0_social_media_and_creative_consumers_Implications_for_international_marketing_strategy> [2013-01-02]

Schaffer Neal Professional LinkedIn Profile Tips: A Checklist of 17 Must-Have Items  (2013) [Elektronisk] Tillgänglig: <http://maximizesocialbusiness.com/professional-linkedin-profile-tips-checklist-9648/?fb_source=pubv1> [2013-01-02]

Urquhart Connie (2013) Top Ten Tips for Marketing to Teens [Elektronisk] Tillgänglig:
<http://www.questia.com/library/journal/1G1-349903001/top-ten-tips-for-marketing-to-teens> [2013-01-02]

Vedovini Claude (2013) WP LinkedIn [Elektronisk] Tillgänglig: <http://wordpress.org/plugins/wp-linkedin/> [2013-01-02]

Advertisements

Kommentar till Nikola Pantic

Länk till essän

https://docs.google.com/document/d/1-q8BSVzIq7LkKy4QxZ7ByICMKhTUijr8vU7GzcLdbIU/edit

Länk till blogg

http://ddb302.nikolapantic.se/

Trots att essän inte än är helt färdigställd, anser jag ändå att det som är skrivet är väldigt intressant, då jag själv valt att skriva om marknadsföring via scociala nätverk. Det är även en tydlig struktur med många fyndiga rubriker, som fångar läsarens intresse. Det är även intressant att du använder dig utav bilder från ditt egna videoklipp för att visa statistiken på antal besökare under en viss tidsperiod. Språket och meningsuppbyggnaden som används i essän är tydligt förklarande, samt citeringarna som används är väl markerade vilket leder till ett behagligt läsande.

Under rubriken Pippifåglarna hjälper dig sprida ordet skriver du att ” En av huvudanledningarna till att skapa sig en Twitter-användare är för att kunna nätverka på linan…” där skapa sig en Twitter-användare enligt mig borde omformuleras, då den formuleringen förvirrar eftersom att skapa någotnting man är eller blir, alltså en Twitter-användare, inte låter logiskt. Det kunde istället stå, till exempel: skapa sig ett Twitter-konto.

Du har även ett bra antal varierade källor, vilket höjer trovärdigeten i din essä, dock något som skulle kunnas tänka på är att kort nämna något om personerna du skriver dina citat från och refererar till. Som vilken yrkeserfarenhet och utbildning dem har inom ämnet, för att öka relevansen av citaten och referaten, samt att ytterligare markera att personerna i fråga faktist är bildade och har kunskap innom ämnet. Till exempel Veronika Fuleova som är Social Media Redaktör på socialbakers.com, ett företag med 1800 kunder i över 100 länder.

Källorna är även i bokstavsordning enligt Havard, förutom Hmason och Fuleova.

Något som tas upp av Kingston (2013) är att man kan fokusera på att bygga sitt Twitter community. Det finns verktyg som gör att du kan analysera vem som följer dig och på så sätt kunna nå ut till din målgrupp. Tillsammans kan de olika verktygen göra din Twitter-marknadsföring mycket effektivare.

I övrigt tycker jag att det skall bli intressant att läsa din slutsats, när essän är färdigställd.

Kingston Charlene (2013) how to use twitter for business and marketing [Elektronisk] Tillgänglig:  <http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-twitter-for-business-and-marketing/> [2014-01-01]

Kommentar till Marcus Blomgren

Marcus essä:
https://docs.google.com/document/d/1Vv0VBXAocrAFrl5K_WOS4n83ZpZt6NDcdBF3iA_Bdhw/edit

Marcus blogg:
http://marcusbddb.blogspot.se/

Överlag så är detta en väldigt välskriven essä, där du tagit upp många intressanta punkter, essän är även väl refererad med många olika och relevanta källor, vilket bidrar till att essän känns mer trovärdig. Essän har även en tydlig struktur med tydliga rubriker där varje rubrik sammanfattar det följande innehållet på ett fördelaktigt sätt, vilket förhöjer läsbarheten i essän.

Något jag anser vara effektivt är att du använder dig av en analys för att ytterligare styrka dina argument om hur framtiden kommer att se ut för ljudmedier på internet.

Något som i essän gjorde läsningen svårare var att det på flera olika ställen i essänfanns bindestreck mellan de olika orden.Det fanns även några enstaka stavfel. Vilket ledde till att flytet i läsningen avbryts då man stannar upp på orden för att kunna lista ut vad som menas.

Du skriver även om utvecklingen av webbradion i Sverige, vilket är intressant, dock hade det för mig personligen även varit intressant att veta om webradions utveckling mer globalt. Samt hur mycket användandet av Podcasts har ökat genom åren, för att kunna få en större förståelse, exempelvis tar Martin (2012) upp förändringen i Podcast användningen under en sex års period, från 2006 till 2012, där det visar på att användandet har ökat med 163 % och kännedomen om Pod casting ökat med 105 % under denna period. Där tar han även upp ökningen av antalet personer som använder sig utav sin mobiltelefon inkopplad i sina bilar för att lyssna på podcasts, denna undersökning uppvisar resultatet mellan åren 2011 till 2012 och visar att användandet under den perioden ökade med nästan 100 %.

Du tar även upp att podcasts tillskillnad från videocasts kan vara mer mobila eftersom att man kan lyssna på en podcast medans man håller på med andra saker, så som att städa, kör bil och så vidare, vilket Schaefer (2012) tar upp i sin podcast 4:45-6:33 att podcasting i snitt har ungefär 2 % fler lyssnare än vad videocasts har tittare då det är en multi-tasking plattform. Webster visar även via en undersökning med över 2000 deltagare att av de som enbart lyssnar på en podcast eller endast tittar på en videocast, så har personerna som lyssnar på podcasts 31 % av totalen, och personer som endast tittar på videocast ligger på 17 %, och de resterande 51 % är personer som tittar och lyssnar på både podcasts och videocasts.

 

Källförteckning:

Schaefer Mark W. (2013) The future of podcasting — Will video kill the radio star? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.businessesgrow.com/2013/10/29/the-future-of-podcasting-will-video-kill-the-radio-star/> [2013-12-29]

Martin Tom (2012) Marketing At The Speed of Sound [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.conversedigital.com/digital-strategy/podcasting-statistics-trends-future> [2013-12-29]

Webster Tom (2012) The PodcastConsumer 2012 [Elektronisk] Tillgänglig:<http://www.edisonresearch.com/home/archives/2012/05/the-podcast-consumer-2012.php> [2013-12-29]

Sammanfattning av Instagram

I korthet är Instagram i grunden en Fotografi-applikation, denna applikation har sedan utvecklats till att kunna förutom att lägga upp bilder med tillhörande text kunna publicera videoklipp. Instagram har även Lavinartat vuxit från att från en början då applikationen släpptes gå från tvåhundratusen användare till i dagsläget ha över hundrafemtio miljoner användare. Vilket visar att det är en applikation som används och hela tiden växer. Då denna app har ett sådant stort antal användare kan det vara lönsamt som företag och privatperson använda sig av detta sociala mediet för att förmedla sina tjänster, kunskaper och produkter man har skapat. 

Instagram i Marknadsföringssyfte

Går det att man som företag samt privatperson kan förmedla sina kunskaper, arbeten man gjort och tjänster man säljer via Instagram? Finns det företag som aktivt marknadsför sig via Instagram och hur fungerar det för dem i så fall. Detta kommer jag att ta upp i detta inlägg.  

 

Instagram används även av diverse företag. Några som tas upp av Harbison (2013) som jag via Instagram har kollat igenom, några av dem är till exempel Levi’s i Brasilien som har över femton tusen följare. dem bland annat publicerar sina bilder från butiken och på så sätt kan visa upp sina senaste varor, men också diverse annonser från företaget. Även klädesmärket Burberry lägger upp bilder på Instagram, dessa är då professionellt tagna och visar upp olika klädesplagg från företaget, Burberry har i dagsläget över en miljon följare. Förutom olika företag så använder sig kända personer så som kocken Jamie Oliver sig av Instagram, Förutom att lägga upp diverse bilder på maträtter gör han även reklam för sin youtube-kanal samt tidningar och tv-serier han medverkar i, även så gör han reklam för sina restauranger. Jamie Oliver har nästan en och en halv miljon följare.

 

Källförteckning:

Harbison Niall (2013) 10 Early Adopter Brands Using Instagram [Elektronisk] Tillgänglig: <http://thenextweb.com/socialmedia/2011/05/19/10-early-adopter-brands-using-instagram/> [2013-11-24]

Instagrams utveckling

Det jag kommer ta upp i detta blogginlägg om Instagram är: Vad har ändrat sig med Instagram från det att dem startade, har det tillkommit nya funktioner, vilka i så fall och vad kommer att hända med Instagram i framtiden?

Instagram applikationen hade inom den första veckan då den släpptes i oktober 2010 nästan tvåhundratusen användare (Kessler 2012), och översteg 50 miljoner användare kort efter att tjänsten startade i oktober 2010 (Mashable), och har sedan september 2013 över 150 miljoner användare (Wagner). Sen Instagram släppte appen till Android-användare, då applikationen till en början endast var tillgänglig för Iphone-användare så skapar ungefär en halv miljon personer användarkonton varje vecka. Instagram har även under 2013 lagt till funktionen att kunna spela in och ladda upp en videofilmning som får vara minst 3 sekunder och upp till 15 sekunder långt. Denna videofilmsfunktion har även en inbyggd bildstabilisering, vilket man i efterhand kan använda sig av då man spelat in ett videoklipp, denna funktion finns till iPhone 4S och iPhone 5. Även så finns det en filterfunktion till de filmklipp man spelar in, där man kan förhandsgranska hur videon kommer att se ut innan man laddar upp den. Man kan även ställa in om man vill spela in sitt videoklipp med eller utan ljud med hjälp av ett inbyggt reglage i appen (Instagram 2013).
Instagram planerar även att införa en chattfunktion direkt i applikationen, chattfunktionen skall inte bara vara emellan enskilda personer även gruppchatt skall ingå i funktionen. Denna chattfunktion är planerad att släppas innan årsskiftet (Malik 2013).
Källförteckning:
Mashable [Elektronisk] Tillgänglig:<http://mashable.com/category/instagram/&gt; [2013-11-24]
Kessler Sarah (2012) Instagram: From Zero to $1 Billion in 17 Months [INFOGRAPHIC] [Elektronisk] Tillgänglig: <http://mashable.com/2012/04/10/instagram-timeline/&gt; [2013-11-24]

Malik Om (2013) What is Instagram’s next big thing? Messaging, perhaps
[Elektronisk] Tillgänglig: <http://gigaom.com/2013/11/22/what-is-instagrams-next-big-thing-messaging-perhaps/&gt; [2013-11-24]
Instagram (213) [elektronisk] tillgänglig: < http://help.instagram.com/442610612501386/&gt; [2013-11-21]
Wagner Kurt (2013) Report: Instagram to Add Private Messaging Before 2014 [Elektronisk] Tillänglig:
<http://mashable.com/2013/11/22/report-instagram-messaging/&gt; [2013-11-24]