Lärkontrakt 2.0

Mina tjänster:

WordPress-Blogg – Instagram-Linkedin

Personliga mål:

Mitt syfte är att i framtiden kunna, med hjälp av olika sociala nätverk på ett professionellt och effektivt sätt marknadsföra mina kunskaper och erfarenheter. Samtidigt att lära mig använda dessa nya program i detta syfte. Då jag tidigare inte har använt mig av varken Instagram eller linkedin. Däremot har jag använt mig av en wordpress-blogg förut. Dock inte så avancerat som jag har velat, vilket jag kommer att titta närmare på hur jag kan använda mig utav olika plug-in för att på ett effektivt sätt koppa samman de olika tjänster jag valt att arbeta med.

I bloggen kommer jag skriva om Instagram.

I Instagram kommer jag att Lägga upp bilder och kommentarer om Linked in

I Linked in kommer jag att skriva om wordpress-bloggen

Kurslitteratur:

WordPress-blogg:

WordPress (a) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.support.wordpress.com/go-mobile/> [2013-11-21]

WordPress (b) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.support.wordpress.com/get-social/> [2013-11-21]

WordPress (c) [elektronisk] tillgänglig: <http://en.forums.wordpress.com/> [2013-11-21]

Instagram:

Instagram [elektronisk] tillgänglig: < http://help.instagram.com/> [2013-11-21]

Linkedin:

Linkedin (a) [elektronisk] tillgänglig:  <http://help.linkedin.com/app/home> [2013-11-21]

Linkedin (b) [elektronisk] tillgänglig: < http://help.linkedin.com/app/answers/list/search/1/d/c> [2013-11-21]

Essä:

I min essä kommer jag undersöka och diskutera hur man marknadsför sina kunskaper, erfarenheter samt sina tjänster och produkter på ett effektivt sätt med hjälp av sociala nätverk.

Källförteckning till essän:

Abbott Wendy (2013) An Instagram is worth a thousand words: an industry panel and audience Q&A <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17095999> [2013-01-02]

Cox Michael (2013) How to Connect Facebook and LinkedIn [Elektronisk] Tillgänglig: <http://smallbusiness.chron.com/connect-facebook-linkedin-40363.html> [2013-01-02]

Gordon Josh (2009) The Coming Change in Social Media Business Applications [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.mikekujawski.ca/ftp/SMT_whitepaper_biz.pdf> [2013-01-02]

Hansson Linnea and Wrangmo Anton (2013) Optimal ways for companies to use Facebook as a marketing channel [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17088870> [2013-01-02]

Hoffman Donna L., Novak Thomas P. (2012) Toward a Deeper Understanding of Social Media [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996812000175> [2013-01-02]

Januzs Ted (2011) I’VE SIGNED UP ON LINKEDIN. WHAT”S NEXT? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://web.ebscohost.com.ezproxy.server.hv.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=44424de6-255c-4a64-a1b4-3da071d8b153%40sessionmgr198&vid=2&hid=126&gt; [2013-01-02]

Larsson Ingrid Maksumic Elma (2013) Marknadsföring via Instagram [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.csc.kth.se/utbildning/kandidatexjobb/medieteknik/2013/rapport/larsson_ingrid_OCH_maksumic_elma_K13020.pdf> [2013-01-02]

National encyklopedin (2013) sociala medier [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.ne.se/sociala-medier> [2013-01-02]

Plangger Kirk (2012) Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.academia.edu/3624287/Marketing_meets_Web_2.0_social_media_and_creative_consumers_Implications_for_international_marketing_strategy> [2013-01-02]

Schaffer Neal Professional LinkedIn Profile Tips: A Checklist of 17 Must-Have Items  (2013) [Elektronisk] Tillgänglig: <http://maximizesocialbusiness.com/professional-linkedin-profile-tips-checklist-9648/?fb_source=pubv1> [2013-01-02]

Urquhart Connie (2013) Top Ten Tips for Marketing to Teens [Elektronisk] Tillgänglig:
<http://www.questia.com/library/journal/1G1-349903001/top-ten-tips-for-marketing-to-teens> [2013-01-02]

Vedovini Claude (2013) WP LinkedIn [Elektronisk] Tillgänglig: <http://wordpress.org/plugins/wp-linkedin/> [2013-01-02]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s