Kommentar till Marcus Blomgren

Marcus essä:
https://docs.google.com/document/d/1Vv0VBXAocrAFrl5K_WOS4n83ZpZt6NDcdBF3iA_Bdhw/edit

Marcus blogg:
http://marcusbddb.blogspot.se/

Överlag så är detta en väldigt välskriven essä, där du tagit upp många intressanta punkter, essän är även väl refererad med många olika och relevanta källor, vilket bidrar till att essän känns mer trovärdig. Essän har även en tydlig struktur med tydliga rubriker där varje rubrik sammanfattar det följande innehållet på ett fördelaktigt sätt, vilket förhöjer läsbarheten i essän.

Något jag anser vara effektivt är att du använder dig av en analys för att ytterligare styrka dina argument om hur framtiden kommer att se ut för ljudmedier på internet.

Något som i essän gjorde läsningen svårare var att det på flera olika ställen i essänfanns bindestreck mellan de olika orden.Det fanns även några enstaka stavfel. Vilket ledde till att flytet i läsningen avbryts då man stannar upp på orden för att kunna lista ut vad som menas.

Du skriver även om utvecklingen av webbradion i Sverige, vilket är intressant, dock hade det för mig personligen även varit intressant att veta om webradions utveckling mer globalt. Samt hur mycket användandet av Podcasts har ökat genom åren, för att kunna få en större förståelse, exempelvis tar Martin (2012) upp förändringen i Podcast användningen under en sex års period, från 2006 till 2012, där det visar på att användandet har ökat med 163 % och kännedomen om Pod casting ökat med 105 % under denna period. Där tar han även upp ökningen av antalet personer som använder sig utav sin mobiltelefon inkopplad i sina bilar för att lyssna på podcasts, denna undersökning uppvisar resultatet mellan åren 2011 till 2012 och visar att användandet under den perioden ökade med nästan 100 %.

Du tar även upp att podcasts tillskillnad från videocasts kan vara mer mobila eftersom att man kan lyssna på en podcast medans man håller på med andra saker, så som att städa, kör bil och så vidare, vilket Schaefer (2012) tar upp i sin podcast 4:45-6:33 att podcasting i snitt har ungefär 2 % fler lyssnare än vad videocasts har tittare då det är en multi-tasking plattform. Webster visar även via en undersökning med över 2000 deltagare att av de som enbart lyssnar på en podcast eller endast tittar på en videocast, så har personerna som lyssnar på podcasts 31 % av totalen, och personer som endast tittar på videocast ligger på 17 %, och de resterande 51 % är personer som tittar och lyssnar på både podcasts och videocasts.

 

Källförteckning:

Schaefer Mark W. (2013) The future of podcasting — Will video kill the radio star? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.businessesgrow.com/2013/10/29/the-future-of-podcasting-will-video-kill-the-radio-star/> [2013-12-29]

Martin Tom (2012) Marketing At The Speed of Sound [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.conversedigital.com/digital-strategy/podcasting-statistics-trends-future> [2013-12-29]

Webster Tom (2012) The PodcastConsumer 2012 [Elektronisk] Tillgänglig:<http://www.edisonresearch.com/home/archives/2012/05/the-podcast-consumer-2012.php> [2013-12-29]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s